Jak wybrać pompę cieplną: moc grzewcza i efektywność energetyczna

Porównując różne pompy ciepła należy zwrócić uwagę na to, aby porównywać moc wyjściową w tych samych warunkach, to znaczy przy identycznej temperaturze źródła ciepła i takiej samej temperaturze obiegu grzewczego. Jest to ważne, albowiem nie wszyscy producenci stosują te same kryteria podając moc wyjściową pompy. Uwaga ta dotyczy szczególnie pomp typu powietrze- -woda.

Ten parametr pozwala się zorientować ile będzie potrzeba mocy elektrycznej do uzyskania danej mocy wyjściowej. Moc grzewcza podzielona przez liczbę określającą efektywność daje w wyniku wartość potrzebnej mocy elektrycznej. Trzeba koniecznie zwrócić uwagę na fakt, że większość dostawców podaje efektywność samej pompy ciepła bez uwzględnienia mocy elektrycznej porzebnej do napędu pomp obiegowych. Czasami moc ta może być porównywalna z mocą samej pompy ciepła. Wtedy rzeczywista efektywność będzie o połowę niższa, a koszt eksploatacji dwa razy wyższy.

Be Sociable, Share!