Jak wybrać pompę cieplną: moc grzewcza i efektywność energetyczna

Porównując różne pompy ciepła należy zwrócić uwagę na to, aby porównywać moc wyjściową w tych samych warunkach, to znaczy przy identycznej temperaturze źródła ciepła i takiej samej temperaturze obiegu grzewczego. Jest to ważne, albowiem nie wszyscy producenci stosują te same kryteria podając moc wyjściową pompy. Uwaga ta dotyczy szczególnie pomp typu powietrze- -woda.

Ten parametr pozwala się zorientować ile będzie potrzeba mocy elektrycznej do uzyskania danej więcej

Full Review