Zasady Hanowerskie

Zasady Hanowerskie obejmują:

1. Postulowanie o prawo ludzkości i natury do koegzystencji w zdrowych, wzajemnie wspierających się, różnorodnych i zrównoważonych warunkach.

2. Uznanie współzależności. Należy pamiętać o tym, iż materialne efekty myśli ludzkiej wchodzą w interakcję i pozostają w zależności od natury. Wynikiem tego są powszechne i jednocześnie zróżnicowane konsekwencje na każdym poziomie. Rozwinięta rozwaga projektowa pozwala zidentyfikować nawet więcej

Full Review